Zobacz dostępnych specjalistów
Tematy konsultacji telefonicznych
Sprawdź opinie
poradagenetyka.pl Funkcjonowanie poradni genetycznej

Dziedziczne choroby jak również skłonności do nich są już zakodowane w ludzkich genach, więc nie można nimi się zarazić jakimkolwiek sposobem. Ich prawdopodobieństwo występowania można oszacować przykładowo na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu skupiając się wtedy głównie na chorobach swoich krewnych podczas rozmowy ze specjalistą.

Jaki jest cel poradni genetycznej?
Jakie są zadania poradni genetycznej?
Jacy lekarze wchodzą w skład poradni genetycznej?
W jakich godzinach działa poradnia genetyczna?

Jaki jest cel poradni genetycznej?

Poradnia genetyczna ma bardzo ważny cel do ciągłego realizowania. Jest nim bowiem udzielanie specjalistycznej pomocy dla osób, które zmagają się z chorobą genetyczną, nowotworową jak również innymi i wrodzonymi wadami rozwoju oraz dla ich rodzin. Najpopularniejszymi celami poradni genetycznej są: diagnostyka molekularna oraz cytogeniczna i cytogeniczno – molekularna.

Jakie są zadania poradni genetycznej?

Poradnia genetyczna obejmuje szereg istotnych zadań. Spośród najważniejszych z nich można wyodrębnić przede wszystkim przeprowadzenie szczegółowego wywiadu rodzinnego, a następnie na tej podstawie wstępne oszacowanie ryzyka dla wystąpienia danej choroby. Kolejnym ważnym zadaniem jest zlecenie przez specjalistę pacjentowi wykonanie genetycznych testów z uwzględnieniem predyspozycji do określonych chorób. Ponadto, poradnia genetyczna oferuje również pomoc parom starającym się o dziecko oraz przyszłym rodzicom, kiedy kobieta już jest w ciąży lub niestety poroniła.

Jacy lekarze wchodzą w skład poradni genetycznej?

Każda poradnia genetyczna obejmuje inny, ale podobny zakres działania. Najczęściej specjalistami w tego typu placówce są: specjalista genetyki klinicznej, pediatra oraz specjalista neurologii.

W jakich godzinach działa poradnia genetyczna?

Każda poradnia genetyczna zwykle pracuje w różnych godzinach, ale zwykle od rana po późniejszego wieczoru oferując swoją pomoc pacjentom. W tym celu należy wcześniej umówić się na wizytę. Na stronie poradagenetyka.pl w zakładce „Kontakt” można uzyskać numer telefonu na linię telefoniczną, która regularnie jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 19:00.