Zobacz dostępnych specjalistów
Tematy konsultacji telefonicznych
Sprawdź opinie
poradagenetyka.pl Na czym polega badanie kariotypu?

Badania kariotypu przeprowadzane jest, aby przeanalizować zestaw chromosomów pacjenta, a następnie określić ich liczbę i morfologię. Badanie wykonywane jest między innymi w celu określenia przyczyn niepłodności. Do badań genetycznych pobranie następuje z limfocytów krwi obwodowej, analizie poddawane są fibroblasty, komórki szpiku kostnego, komórki znajdujące się w płynie owodniowym oraz pobrane z trofoblastu.

Badanie kariotypu – badanie przy częstych poronieniach – gdzie i jak zrobić?
Czym jest kompletna diagnostyka par przy badaniu kariotypu?
Badanie kariotypu – jaki jest prawidłowy wynik badania?
Na czym polega badanie kariotypu?

Badanie kariotypu – badanie przy częstych poronieniach – gdzie i jak zrobić?

Badanie kariotypu wykonywane jest zwykle w przypadku par, w których kobieta poroniła kilka razy. Zwykle przeprowadzane jest po 2 – 3 poronieniach. Sytuacja ta może wynikać z nieprawidłowości w obrębie kariotypu obojga lub jednego z parterów. Badaniu poddawane są między innymi liczba par chromosomów oraz struktura informacji genetycznej zawartej w jądrach komórkowych. Kariotyp można zbadać w laboratorium. Pomocy i informacji można także poszukiwać w poradniach genetycznych, infolinii NFZ czy w internecie.

Czym jest kompletna diagnostyka par przy badaniu kariotypu?

Badanie kariotypu wśród par jest bardzo istotne diagnostycznie, ponieważ umożliwia poznanie przyczyny niepłodności u par, trudności z poczęciem dziecka, a także określenie wad genetycznych. Dzięki temu można rozpocząć leczenie niepłodności.

Badanie kariotypu – jaki jest prawidłowy wynik badania?

Specjaliści przyjmują, że poprawny wynik badania jest wtedy, gdy wykazuje u mężczyzn 46 chromosomów autosomalnych i jedną parę XY, natomiast u kobiet: 46 chromosomów autosomalnych oraz jedną parę XX.

Na czym polega badanie kariotypu?

Badanie kariotypu polega na pobraniu próbki krwi obwodowej pacjenta, na podstawie której analizowane są następujące informacje: liczba par chromosomów, a także struktura DNA. Badanie kariotypu umożliwia poznanie przyczyn niepłodności, wykrywanie wad genetycznych. Jeśli chodzi o badanie kariotypu cena wynosi od 350 do 440 złotych. Na ostateczną cenę badania wpływ ma wiele czynników, choć jednym z decydujących jest indywidualny cennik konkretnego laboratorium.