Zobacz dostępnych specjalistów
Tematy konsultacji telefonicznych
Sprawdź opinie
poradagenetyka.pl Sprawdź kiedy warto wykonać badanie kariotypu?

Kariotyp tworzą chromosomy będące nośnikami DNA, a tym samym zawierają informacje o wszelkich nieprawidłowościach genetycznych. Badanie kariotypu może pomóc w diagnostyce zaburzeń genetycznych, które mogą powodować choroby genetyczne i mogą być dziedziczone przez potomstwo. Wynik badania kariotypu jest ważny przez całe życie.

Jak wygląda badanie kariotypu?
Kto powinien wykonać badanie kariotypu?
Ile pieniędzy zapłacimy za badanie kariotypu?
Ile czasu trzeba poczekać na odbiór wyników badania kariotypu ?

Jak wygląda badanie kariotypu?

Badanie kariotypu z perspektywy pacjenta jest prostą analizą – wykonuje się je na podstawie próbki krwi żylnej pobieranej w laboratorium. Następnie w laboratorium przeprowadza się hodowlę limfocytów, które wykorzystuje się do oceny chromosomów, a pacjent nie musi już więcej zgłaszać się do laboratorium. Podczas analizy badana jest ilość chromosomów oraz ich budowa, a wszelkie nieprawidłowości są raportowane w wyniku badania.

Kto powinien wykonać badanie kariotypu?

Każdy może wykonać badanie kariotypu, by sprawdzić genetyczny stan swojego zdrowia. Wskazaniami do wykonania badania jest niepłodność, problemy z utrzymaniem ciąży lub podejrzenie choroby genetycznej. Kariotyp powinny zbadać również rodzice dziecka, u którego prowadzi się diagnostykę w kierunku wykrycia zaburzeń genetycznych.

Ile pieniędzy zapłacimy za badanie kariotypu?

Badanie kariotypu dla pojedynczej osoby to koszt około 500-600 złotych. W przypadku badania kariotypu dla par koszty są niższe i badanie można wykonać już za 900-1000 złotych. Niektóre laboratoria oferują badania genetyczne w pakiecie i wówczas cena pojedynczego testu jest znacznie korzystniejsza niż przy zamawianiu badań z osobna. 

Ile czasu trzeba poczekać na odbiór wyników badania kariotypu ?

Badanie kariotypu polega na ocenie liczby i morfologii chromosomów wyodrębnionych z limfocytów krwi obwodowej. Ponieważ konieczna jest w tym celu hodowla limfocytów, czas oczekiwania na wynik badania kariotypu wynosi około 3 tygodni. Nie trzeba zgłaszać się bezpośrednio do laboratorium, by odebrać wynik – jest on udostępniany w formie online na portalu pacjenta. Jeśli podczas badania zostały wykryte nieprawidłowości to należy zawsze skonsultować je z lekarzem genetykiem.