Zobacz dostępnych specjalistów
Tematy konsultacji telefonicznych
Sprawdź opinie

Test NIFTY pro Warszawa

test nifty pro warszawaTest NIFTY pro w Warszawie – szybkie terminy badania w autoryzowanej placówce lub w domu.

Spis treści:

 1. Test NIFTY pro Warszawa — gdzie zrobić? Autoryzowany punkt pobrań
 2. Test NIFTY pro Warszawa – gdzie zrobić? Wizyty domowe
 3. Test NIFTY pro Warszawa – cena badania
 4. Dlczego warto zrobić test NIFTY pro?

Test NIFTY pro Warszawa — gdzie zrobić? Autoryzowany punkt pobrań testDNA

 • Adres: ul. Krzy­we Koło 8/10, 00–270 Warsza­wa
 • Adres: ul. Sienna 86, 00-815 Warszawa
 • Adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
 • Adres: ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa Kabaty
 • Adres: ul. Wrocławska 21a/7, 01-493 Warszawa
 • Adres: ul. Kobielskiej 23, 04-359 Warszawa
 • Adres: ul. Rozłogi 18 , 01-310 Warszawa
 • Adres: ul. Pańska 96 lok. 203, 00-837 Warszawa
 • Adres: ul. Sarmacka 17/U119, 02-972 Warszawa
 • Tele­fon: 665 761 161
 • Rejestracja on-line: badanienifty.pl/test-nifty-pro-cena/rejestracja

Test NIFTY pro Warszawa – gdzie zrobić? Wizyty domowe

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać również w domu. Wystar­czy umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża do domu pobrać krew do bada­nia NIFTY pro. Wiz­y­ty domowe orga­ni­zowane są w Warszawie i w okol­i­cy. Całe badanie można zrobić bez wychodzenia z domu – wynik udostępniamy on-line.

Test NIFTY pro Warszawa — cena badania

Zadzwoń i zapytaj o badanie NIFTY pro: tel. 665 761 161

Dlaczego warto wykonać test NIFTY pro?

Pewność i spokój

 • Wysoka czułość testu.
 • Pon­ad 6 000 000 badań NIFTY na całym świecie i sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na.
 • <0,1% wyników fałszy­wie ujemnych i <0,05% wyników fałszywie dodatnich.
 • Jedyne niein­wazyjne badanie pre­na­talne z ubezpieczeniem wyniku.
 • Sze­ro­ki zakres – łącznie wykry­wa aż 94 choro­by, w tym tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) oraz zespół DiGorge’a, zespoły Angel­mana/Pradera-Williego, zespół Wol­fa-Hirschhor­na i wiele innych chorób
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

Bezpieczeństwo dla dziecka

 • Bez­pieczne badanie niein­wazyjne z krwi, które ma czułość porówny­wal­ną do amniop­unkcji (pon­ad 99% dla trisomii 21.). Brak ryzy­ka poronienia czy infekcji wewnątrzmacicznej.
 • Praw­idłowy wynik może poz­wolić uniknąć badań inwazyjnych takich jak amniop­unkc­ja.
 • Wspar­cie kon­sul­tan­tów – bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu.
 • W przy­pad­ku niepraw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem jest w cenie bada­nia. 

 Szybki wynik

 • Szy­b­ki wynik do 10 dni roboczych (jest to maksy­mal­ny czas, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej).
 • Gotowy wynik jest od razu udostęp­ni­any on-line, bez koniecznoś­ci odbioru w placów­ce.
 • Badanie dostęp­ne już od 10 tygod­nia ciąży.
 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet na następ­ny dzień.
 • Jest dostęp­ny w całej Polsce w placówkach medy­cznych i w domu – pobranie prób­ki jest w cenie bada­nia.

Test Nifty Pro

Więcej informacji:

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

 
„Jestem bardzo zadowolona. Wyniki testy przyszły przed terminem, a cała procedura testowa była przeprowadzona bezpiecznie, mimo obecnego zagrożenia wirusem. Miałam też możliwość zamówienia konsultacji genetycznej. Wybrałam dr Renatę Posmyk. Nigdy wcześniej nie zasięgałam porady genetyka, dlatego przygotowałam listę pytań. Pani Doktor odpowiedziała na większość z nich zanim zdążyłam je zadać i podała mi jeszcze mnóstwo innych ważnych i przydatnych informacji, rzeczy, o których nie miałam pojęcia. A przy tym rozmawiałyśmy jak dobre znajome 🙂 Wspaniały lekarz, szybko i bezpiecznie przeprowadzone badania - czego chcieć więcej? Każdemu polecam!”
Agata
 
 
„Dzięki możliwości konsultacji z Panią genetyk dr n. med. Renatą Posmyk, dowiedzieliśmy się, jak należy interpretować wyniki naszych badań oraz otrzymaliśmy zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Pani Doktor jest bardzo kompetentna, miła i pomocna. Pani Doktor odpowiedziała również na moje dodatkowe pytania, za co jestem bardzo wdzięczna. Polecam laboratorium badań DNA.”
Katarzyna
 
 
„Pani Doktor Renata Posmyk bardzo rzetelnie, jasno i konkretnie wytłumaczyła mi moją sytuację po badaniach. Wiem jak mam dalej postępować i jakie badania powinnam wykonać, a Pani Doktor bardzo mi w tym pomogła. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z całym laboratorium. Osoby, z którymi miałam przyjemność rozmawiać są kompetentne i świetnie wykonują swoją pracę, tak samo jak Pani Doktor. Dziękuję bardzo za całą pomoc i poświęcony mi czas. Na pewno będę Państwa polecać.”
Marta
 
 
„Konsultacja z panią genetyk Renatą Posmyk umożliwiła mi zrozumienie nieprawidłowości w mutacjach genów, które zostały ujawnione w badaniach. Rozmowa przebiegła w miłej atmosferze. Mogłam zadawać wiele pytań i uzyskałam na nie wyczerpujące odpowiedzi. Przesłana karta podsumowała całą rozmowę i dała konkretne wskazówki do wcielenia w życie. Panią doktor cechuje profesjonalizm i przyjazne podejście do pacjenta.”
Anna
 
 
„W dniu dzisiejszym miałem telefoniczna konsultacje genetyczna z Pania DR Posmyk.Pani Doktor bardzo dokładnie wyjaśniła mi wyniki badania mojego dna, odpowiedziała na moje wszystkie pytania oraz wskazała jak postępować w przyszłości. Na mojego maila otrzymałem od Pani Doktor pisemna kartę porady genetycznej, w której wszystko jest bardzo dobrze opisane. Pani Doktor była bardzo dobrze przygotowana,posiada ogromna wiedzę i była kompetentna, rzeczowa i bardzo mila. Bardzo dziękuje, jestem bardzo zadowolony.”
Henryk
 
Zapraszam do kontaktu

Publikacja: 20 sierpnia 2020 r.

*w zależności od kursu walutowego