Zobacz dostępnych specjalistów
Tematy konsultacji telefonicznych
Sprawdź opinie
poradagenetyka.pl Ciąża po 35 roku życia – czy i jakie zagrożenia ze sobą niesie?

Ciąża po 35 roku życia nazywana jest późnym macierzyństwem i w obecnych czasach stała się zjawiskiem powszechnym. Średni wiek kobiet zachodzących w pierwszą ciążę jest coraz wyższy, co wynika ze wzrostu zainteresowania kobiet edukacją i rozwojem oraz coraz częstszym podejmowaniem przez nie kariery zawodowej. Ukończenie 35 lat uznawane jest przez medyków za czynnik ryzyka do powikłań w czasie ciąży, podczas porodu i w połogu. Co zatem warto wiedzieć decydując się na ciążę po 35 roku życia?

Jakie są zagrożenia ciąży po 35?
Jakie są rodzaje testów genetycznych w ciąży po 35 roku życia?
Ciąża po 35 – czy warto wybrać test NIFTY?
Czy warto wykonać badania po 35 roku życia w ciąży?

Jakie są zagrożenia ciąży po 35?

Wraz z wiekiem zwiększa się prawdopodobieństwo występowania chorób takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroba wieńcowa, a stan zdrowia matki może mieć wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka. Możliwe powikłania w przypadku późnej ciąży to:

  • u matki: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, stan przedrzucawkowy, poronienie samoistne
  • u dziecka: przepuklina mózgowo-rdzeniowa, wady serca, wady układu pokarmowego, wady chromosomalne, np. Zespół Downa, Zespół Edwardsa, zespół Pataua

Wady genetyczne to najczęstsze powikłanie późnej ciąży, dlatego wiek matki >35 jest wskazaniem do wykonania badań genetycznych.

Jakie są rodzaje testów genetycznych w ciąży po 35 roku życia?

Testy genetyczne w przypadku ciąży po 35 roku życia obejmują:

  • nieinwazyjne badania prenatalne mające charakter badań przesiewowych – testy wykonywane na bazie krwi pobranej od matki
  • inwazyjne badania prenatalne – wymagają ingerencji w środowisko życia płodu

Ciąża po 35 – czy warto wybrać test NIFTY?

Test NIFTY to nowoczesny, nieinwazyjny test genetyczny wykrywający wady genetyczne płodu związane z trisomiami, nieprawidłowościami chromosomów płci oraz mikrodelecjami i mikroduplikacjami. Jest on polecany kobietom, u których badania nieinwazyjne wykazały nieprawidłowości. Jego wykonanie może pomóc uniknąć badań inwazyjnych, które nie są obojętne dla płodu i mogą powodować poważne powikłania takie jak poronienie. Test NIFTY wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem kobiet ciężarnych w wieku powyżej 35 lat, u których ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu uznawanych za rzadkie znacząco wzrasta.

Czy warto wykonać badania po 35 roku życia w ciąży?

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób u dziecka w przypadku ciąży po 35 roku życia warto wykonać badania prenatalne. Testy genetyczne pozwalają potwierdzić lub wykluczyć choroby płodu, a wykrycie nieprawidłowości na wczesnym etapie w przypadku części schorzeń daje możliwość rozpoczęcia leczenia jeszcze w łonie matki. Kobiety w ciąży, które ukończyły 35 lat są objęte programem darmowych badań prenatalnych finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.